Täckeråker

Flerbostadshuset som även inrymmer servicebostäder enligt LSS har bästa tänkbara läge i området Vega i Haninge. 

Täckeråker innefattar en huvudbyggnad i loftgångsutförande om totalt 18 bostadslägenheter med tillhörande verksamhetsytor i separat intilliggande byggnad. 

Lägenheternas planlösning är optimerade för funktion såväl som kvalitativa egenskaper med hög ljusinsläpp och bra materialval. Utmaningen i detta projekt var att inrymma byggnadernas volymer på en begränsad yta och samtidigt uppfylla de bullerkrav som ställs i området.

 

  

Fakta

Geografiskt läge:Haninge
Byggår:2016/2017
Form:Flerbostadshus / LSS
BTA:1100 kvm
Bostäder/lokaler:18 lägenheter + gemensamhetsytor

Övriga projekt

Gottsunda

Vegaterrassen

Gunnebo förskola

Sunnersta

Enevadsvägen

Backsippsvägen

Hermanstorp

Linnés väg

Kontorshotell Reprovägen 12, Täby